1 წუთი მაესტროზე
1 წუთი მაესტროზე – იზიდა ჭანია – ჟურნალისტი სოხუმიდან
Print