სიახლეები
წინასწარ აღნიშნული გამარჯვების პრაქტიკა, უახლეს ისტორიაში, არაერთი ყოფილა
Print