დოკუმენტაცია

სალიცენზიო ხელშეკრულებები

ამონაწერი რეესტრიდან 2016 I

ამონაწერი რეესტრიდან 2016 II

სალიცენზიო ხელშეკრულება I

სალიცენზიო ხელშეკრულება II

სალიცენზიო ხელშეკრულება III

ტრანზიტის ხელშეკრულება

ტრანზიტის ნებართვა

აუდიტორიული დასკვნა 2015

აუდიტორული დასკვნა 2014

აუდიტის დასკვნა 2016

არჩევნები 2017

ფასიანი/უფასო წინასაარჩევნო რეკლამის განთავსების წესები და პირობები
ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ტარიფები

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 4 სექტემბერი 2020 წელი

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 11 სექტემბერი 2020 წელი

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 18 სექტემბერი 2020 წელი

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 25 სექტემბერი 2020 წელი

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 2 ოქტომბერი 2020 წელი

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 10 ოქტომბერი 2020 წელი

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 16 ოქტომბერი 2020 წელი

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 23 ოქტომბერი 2020 წელი

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 30 ოქტომბერი 2020 წელი

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 6 ნოემბერი 2020 წელი

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 14 ნოემბერი 2020 წელი

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 27 ნოემბერი 2020 წელი


არჩევნები 2021

ფასიანი/უფასო წინასაარჩევნო რეკლამის განთავსების წესები და პირობები

აქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას

Print