ქვიშის ზღაპარი: დიდთავა ბიჭი და ცისფერთვალა გოგონა
Print