მამა სერაფიმე- გადაცემის ჩაწერის დროს შესრულებული მე-16-ფსალმუნი
Print