1 წუთი მაესტროზე
1 წუთი მაესტროზე - მაია ბულია - სამეგრელო, ზუგდიდი
Print